|    
 
17. januar 2018

 Velkommen til Spåtind velforening

NettsideneFotografier, innspill eller innlegg til nettsidene, sendes til spaatindvel@hotmail.no

Blir menyene borte?Med Internet Explorer kan man oppleve at menyene på disse sidene forsvinner. Forsøk å trykke "Kompabilitetsvisning" (ved siden av adressefeltet) og menyene vil komme til syne. Alternativt kan du forsøke en annen nettleser (Opera, Chrome, etc).

Snøbrøyting

Styret er nå i ferd med å inngå avtale om snøbrøyting for vinteren 2016/17.  Send SMS til Kasper (952 14 438) minst 12 timer før dere reiser til fjells.   
Siste nyheter
Velkommen til årsmøtet i Spåtind velforening
(4. april 2017) 

Det vises til innkalling sendt pr epost 30. mars til årsmøte i velforeningen påskeaften kl. 10:00 på Rødekors-hytta.

Det fremgår av innkalling foreslås det å øke kontingent mm for å kunne dekke økte utgifter til drift og vedlikehold av veier, parkeringsplasser og vannanlegg. Styret fremmer to alternative forslag.

Styret opplyser for ordens skyld at det også i år inviteres til fjellmøte på påskeaften kl. 11:00. Mer informasjon finner dere på Synnfjell hytteeierforenings hjemmeside:

 

http://www.synnfjellhytteeierforening.no/Artikkel.aspx?id=699

 

Styret ber imidlertid om at våre medlemmer prioriterer vårt eget årsmøte, siden vi har viktige saker på sakslisten i år. Vi vil imidlertid prøve å få en effektiv gjennomføring av årsmøtet, slik at de som vil også kan få med seg litt eller deler av fjellmøtet.


Angående snøbrøyting vinteren 2016/17
(15. november 2016) 

Styret er i ferd med å inngå avtale om brøyting. Se informasjon øverst på siden. Vi må påregne en betydelig økning i utgiftene til snøbrøyting denne vinteren. Styret kommer tilbake med mer informasjon.


Snøbrøyting vinteren 2016/17
(31. oktober 2016) Styret jobber med å få på plass en ny avtale om snøybrøyting for kommende vinter. Pr. nå står vi uten avtale, men håper å få landet ny avtale innen kort tid. Styret kommer tilbake med mer informasjon.

Kommunedelplan Synnfjell Øst
(15. september 2016) 

Formannskapet i Nordre Land kommune behandlet 14. september kommunedelplan for Synnfjell Øst. Planen skal nå ut på høring.

Kommunen ønsker en næringsbasert hytteutvikling i Synnfjell Øst, i egnede og attraktive områder. Planen legger til rette for dette ved at det kan utarbeides reguleringsplaner til næring/fritidsbebyggelse i ulike områder.

Blant forslagene er nye hytter (BFR9) rett nord for vårt hyttefelt, og en turvei  (GTD4) gjennom vårt hyttefelt. Bredde på turveien tilpasses omliggende terreng/tomtegrenser, og det foreslås at deler av traseen eventuelt kan samlokaliseres med vann og avløp.

Kommunedelplanen gjelder for 2017-2029 og vil erstatte tidligere planer.

Les mer her:  http://www.nordre-land.kommune.no/formannskapet-14-09-2016.5904428-86307.html


Endringer i Spåtind sport hotel
(1. september 2016) 

Fra 1. september overtar Sandra Hoås som ny direktør ved Spåtind sport hotell etter at tidligere direktør Joe Harald Strand blir ny daglig leder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge. 

Aktiviteten og utviklingen ved Spåtind Sport Hotel ivaretas av flere ulike selskap: Infra AS, Infra Utvikling AS, Spåtind Sport AS, Spåtind Sport Hotel AS, Spåtind Vann og Avløp AS.


Årsmøte i Spåtind velforening 26 mars kl. 10:00
(9. mars 2016) Tradisjonen tro avholder velforeningen årsmøte påskeaften på Rødekorshytta. 

Merk at møtetidspunktet er fremskyndet en halv time (til kl. 10:00) pga at et "åpent fjellmøte" som skal gå av stabelen på Spåtind Sport hotell kl. 11:00. Vi satser på en effektiv avvikling av vårt årsmøte, slik at de som ønsker det kan få med seg møtet på hotellet. Les mer om det møtet her: http://www.synnfjellhytteeierforening.no/Artikkel.aspx?id=622 

Velkommen til fjells!
Alle hytter får gateadresse
(4. mars 2016) 

I løpet av våren / sommeren 2016 skal alle hytter i Nordre Land kommune tildeles adresse. Høsten 2016 starter arbeidet med utsetting av vegskilt. Dette vil sannsynligvis ikke blir ferdigstilt før i 2017. Les mer her.


Vannforsyningen - nok en gang
(28. februar 2016) 

Vannreservoaret i brønnhuset vårt er i dag (søndag 28 februar) nesten tomt. Det betyr at det ikke er vann i vannpostene på nedre del av hyttefeltet. Tilsiget fra grunnen er dårlig og det vil ta en god stund før tanken er full.  Vi gjentar at store vanntanker IKKE skal fylles i ferieukene. Vannanlegget vårt er ikke dimensjonert for fylling av tanker, og vi må forsøke å fordele godene på best mulig måte.  Det snør ikke skiløyper
(7. desember 2015) 

Skisesongen er i gang på Synnfjellet, men skiløypene lager seg ikke selv.

Årsmøtet i Spåtind velforening besluttet at vi fortsetter med et felles løypebidrag gjennom kontingenten og at vår kontingentandel på kr 600.- pr hytte overføres til løypelaget Synnfjellspor. I tillegg oppfordres alle til å melde seg inn som personlige medlemmer for å sikre fortsatt gode løyper og videre drift. De som melder seg inn, vil få faktura direkte fra løypelaget for det overskytende beløpet, p.t. kr 900.

Du kan melde deg inn i Synnfjellspor ved å gå inn på synnfjellspor.no og trykke på headingen "Bli medlem". Registrer Spåtind Vel som hytteområde, slik at din andel av fellesinnbetalingen kommer til fradrag på fakturaen fra Synnfjellspor.


Angående vannforsyning
(27. oktober 2015) 

Stoppekranen som var ødelagt er reparert, og vannet er nå tilbake i alle vannposter.

Det er lokalisert en mulig mindre lekkasje ved en vannpost, og rørlegger vil bli kontaktet.


Vannet borte på nedre hyttefelt
(4. oktober 2015) 

På grunn av ødelagt stoppekran er vannet avstengt i vannposter nedenfor veien. Reparatør er bestilt. Vann kan fylles fra kran på brønnhuset som vanlig.

Styret minner om at oppfylling av store vanntanker ikke skal gjøres i ferieuker. Vår felles brønn/basseng er på 2000 liter når den er full. Dette skal deles på alle hytter. Tidvis dårlig tilsig i borehull gjør at det tar tid å få fylt opp brønnen/bassenget. 


Aktiviteter i høstferien
(29. september 2015) 

Høstferien i Synnfjellet byr på ulike aktiviteter.

Synnfjellporten har utvidede åpningstider, og forskjellige aktiviteter på programmet.  Spåtind sport hotel byr på ny "svetteløype". Hotellet forbereder også 50-års jubileumsfeiring 17.oktober.

Velkommen til fjells.


Årsmøte påskeaften kl 10:30
(22. mars 2015) 

Det innkalles til årsmøte i Spåtind velforeningen, påskeaften,lørdag 4 april, kl. 10:30 på Røde Kors-hytta Fjellvåk. Sakspapirer er sendt ut pr epost og kan også lastes ned her:

Innkalling

Årsmelding

Regnskap

Velkommen og god tur til fjells! 


Vinterferien 2015
(12. februar 2015) 

Alpinbakken ved Spåtind er åpen 10-16 alle dager i vinterferieukene (8 og 9).

Synnfjellporten har i vinterferien åpent mandag-tirsdag 11-18, onsdag 11-20, torsdag-lørdag 11-22+, søndag 11-18

 


Nytt løypelag
(26. november 2014) 

Det arbeides nå med å etablere et nytt løypelag. Det inviteres til stiftelsesmøte av Synnfjellspor løypelag  lørdag 06.12.14 på Spåtind Sport Hotel kl.16.00. Alle interesserte er velkommen.  Bak initiativet står en gruppe hytteeiere som er styremedlemmer i ulike foreninger som representerer et stort antall hytter i vårt område.  Klikk her for å lese mer om bakgrunnen for forslaget.

Styret i Spåtind velforening har bestemt at vår andel av kontingenten for 2014 som er øremerket skiløyper skal tilfalle det nye løypelaget. Eventuell støtteordning for 2015 diskuteres på årsmøtet påskeaften.


Løypekjøring vinteren 2014/2015
(10. november 2014) Et ekstraordinært årsmøte i Synnfjell Løypelag den 28. oktober 2014 fattet vedtak om frysing av aktivitetene. Det har vært uenighet om veien videre for å sikre skiløyper. Årsmøtet i Spåtind vel vedtok å støtte Synnfjell Løypelag kommende vinter, men penger er ikke overført. Etter det vi erfarer vil Synnfjelløypene A/S bidra til løypekjøring kommende vinter. Det avventes nå nærmere informasjon om organisering av løypekjøring for vårt område før velforeningen betaler inn støtte.

Utbedring av vei og parkering
(15. august 2014) 

Mandag 18. august starter utbedringen av nedre vei (inkl. p-plass) og den store parkeringsplassen på oversiden. Følgende arbeid vil bli gjort:

Nedre vei

  • Kutting av trær på begge sider. Mye gjengroing her siden veien ble etablert. Trærne bøyer seg over veibanen ved snøfall og hindrer brøyting. Forsinker også opptørking av veibanen om våren.
  • Grøfting (her kan det bli en del overflødig masse som eventuelt vil bli plassert som en utvidelse av nedre p-plass).
  • Grusing.
  • Nytt rør under veien ved nedre p-plass.

Øvre p-plass

  • Grøfting og opprenskning av veien opp mot stolpen.
  • Noe grusing. 
  • Kantsten, ca 11 stk, tas opp og får bedre fundament slik at de ikke faller ned i veibanen.

Eventuelle spørsmål kan stilles til styret i velforeningen v/Sissel Pettersen.


Midtsommerfest 28. juni
(5. juni 2014) Spåtind sport hotell inviterer til midtsommerfest lørdag 28. juni. Sogns spiller opp til dans, og det er grilling fra kl. 17:00.

Årsmøte i Spåtind velforening
(22. mars 2014) 

Tradisjonen tro ble det påskeaften avholdt årsmøte i Spåtind velforening i Rødekors-hytta "Fjellvåk", og som vanlig var det rask behandling av dagsorden. Det ble ingen endringer i styret.

Årsmøtet vedtok å betale den andelen av kontingenten som går til løypekjøring som støttekontingent til det nystartede Synnfjell løypelag. Velforeningen vil på et senere tidspunkt vurdere om man skal gå inn som hovedmedlem i løypelaget.

Det ble satt av midler til å utbedre veiene og parkeringsplassen. Det er et behov for generelt vedlikehold her, og det skal innhentes tilbud på arbeidet. 


Eiendomsskatt - lister til gjennomsyn
(5. mars 2014) På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2014, er eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig gjennomsyn. Listen finner du her.  Listen bli liggende på kommunens sider til 21. mars.

Romjulsmoro på Spåtind sport hotel
(19. desember 2013) 

Hotellet har åpent i romjulen og nyttårshelgen og byr på et rikholdig program. Klikk her for å laste ned programmet. 


Skisesongen i gang på Spåtind
(5. november 2013) 

Spåtind sport hotell melder på sin Facebookside om 8 km scooterkjørte skiløyper på veien som nå er vinterstengt innover fjellet. De første skiløperne var i aksjon mandag.


Spåtind sport hotell feirer 1 år
(13. oktober 2013) Hotellet feirer 1 år og gjentar suksessen fra åpningshelgen!
Sogns spiller til dans både fredag og lørdag, 25. – 26. okt!

Vannforsyning
(1. august 2013) Vannet skal nå være tilbake i alle vannposter på nedre del av vårt område. Vannet ble avstengt søndag 28. juli på grunn av betydelig lekkasje fra en kran i en av kummene. Den tørre sommeren har ført til mindre tilsig i grunnen, og brønnen har derfor tidvis gått tom. Problemet er nå forhåpentligvis løst. God tur til fjells!

Spåtind velforening

Spåtind velforening har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene innen hytteområdet i den utstrekning årsmøtet og styret bestemmer og økonomien tillater.

Velforeningens virksomhet er begrenset til hyttetomter som inngår i disposisjonsplan nr 65121 av 12/6-1967 med endring 27/10-1971, utarbeidet av Borring og Rognerud AS, vedtatt i Nordre Land bygningsråd og godkjent av Fylkesmannen i Oppland 10/2-1972. Velforeningen er partipolitisk nøytral.

Last ned vedtekter her.

Fotografier, innspill eller innlegg til nettsidene, sendes webredaktør på e-postadressen
spaatindvel@hotmail.no

  
Opphavsrett (c) 2018 Spåtind Velforening     |    Uttalelse om privatliv    |    Betingelser for bruk