|    
 
14. november 2019
Oversiktsfoto Spåtind vel
Foto: Stig Arve Nyen
  
Opphavsrett (c) 2019 Spåtind Velforening     |    Uttalelse om privatliv    |    Betingelser for bruk